Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


nav_bejelentes

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
nav_bejelentes [2014/10/27 00:10]
royal
nav_bejelentes [2015/12/29 13:09]
royal
Sor 1: Sor 1:
 ===== NAV bejelentés ===== ===== NAV bejelentés =====
  
-A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírja, hogy a számlázó programokat és az online számlázó rendszereket a használatba vételtől vagy a használat befejezésétől számított maximum 30 napon az erre rendszeresített '​SZAMLAZO'​ nevű nyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni a használójának. Ezen az oldalon ehhez próbálunk ​segítséget ​nyújtani.+A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírja, hogy a számlázó programokat és az online számlázó rendszereket a használatba vételtől vagy a használat befejezésétől számított maximum 30 napon az erre rendszeresített '​SZAMLAZO'​ nevű nyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni a használójának. Ezen az oldalon ehhez nyújtunk ​segítséget.
  
-=== Online ​számlázó ​rendszer ===+Kértünk NAV állásfoglalást,​ arról, hogy a telepített,​ egyedi rendszereinket csak számlázó ​programként,​ vagy online számlázó rendszerként kell bejelenteni,​ esetleg kettős bejelentést igényelnek. A következő e-mailt ​ kaptuk: 
 +---- 
 +Tisztelt Ügyfelünk!
  
-Havi vagy éves díj fizetése mellett, Interneten keresztül, ​szolgáltató ​szerveréről igénybe vett számlázási szolgáltatás esetén a következő módon kell kitölteni a SZAMLAZO-01 nyomtatvány (C) blokkját:+Főigazgatóságunkhoz e-mailben érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adom: 
 + 
 +A beadványában leírtak szerint olyan vállalatirányítási rendszert használnak,​ amelynek része a számlázási modul is. A rendszer elérhető saját hálózaton belül, valamint interneten keresztül is.  
 + 
 +1)Az adóhatóság honlapján 2014.09.02-án "​Tájékoztató a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsolódó,​ 2014. október 1-jétől teljesítendő bejelentési kötelezettségről"​ címen közzétett tájékoztatónkkal összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 + 
 +A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról,​ valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban:​ NGM rendelet) 2014. október 1-jétől hatályos 11. és 13. §-a alapján az adóalany köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni. 
 +  
 +Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.  
 + 
 +Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől,​ illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül (NGM rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől,​ illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül (NGM rendelet 13. §) kell teljesíteni.  
 + 
 +Az NGM rendelet 2. § 2. pontja szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció,​ programmodul,​ ideértve az online számlázó rendszereket is. 
 + 
 +Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is - pl. komplex ügyviteli rendszerek - amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt - az általános fogalomhasználat szerint - a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő. 
 + 
 +A levelében leírtak alapján a vállalatirányítási rendszerük számlázó modulja elérhető a saját hálózatukon belül, valamint interneten keresztül is. Mivel a számlázó program fent hivatkozott definíciója egy tágabb fogalom, melybe az Ön által közöltek egyértelműen beleilleszkednek,​ így akként szíveskedjen bejelenteni. 
 + 
 +A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az állami adóhatóság a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette,​ amely 2014. október 1-jétől elérhető és letölthető internetes oldalunkról (www.nav.gov.hu). 
 + 
 +2) Továbbiakban tájékoztatom,​ hogy a SZAMLAZO adatlap 01-es lapjának (A) rovatában értékesítőként azt a személyt, társaságot kell feltüntetni,​ aki a számítástechnikai programot az Ön cégének értékesítette,​ eredetileg rendelkezésre bocsátotta. Fejlesztőnek pedig már az a cég minősül, aki - a levelében közöltek alapján - az eredeti cégtől átvett szoftvert továbbfejleszti.  
 + 
 +Tájékoztatom,​ hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír. 
 + 
 +Tisztelettel:​\\ 
 +Nemzeti Adó- és Vámhivatal\\ 
 +Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága\\ 
 +Tájékoztatási Főosztály\\ 
 +---- 
 + 
 + 
 +A NAV levél tartalma, illetve az NGM rendelet alapján 2 féle bejelentést lehet tenni a rendszerrel kapcsolatban:​ 
 +  
 +=== 1. eVIR, mint online számlázó rendszer === 
 +Havi vagy éves díj fizetése mellett, ​kizárólag ​Interneten keresztül, ​a BC.HU Kft. szerveréről igénybe vett számlázási szolgáltatás esetén a következő módon kell kitölteni a SZAMLAZO-01 nyomtatvány (C) blokkját:
  
   * Saját fejlesztésű rendszer: N   * Saját fejlesztésű rendszer: N
Sor 12: Sor 48:
   * Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: BC.HU Kft.   * Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: BC.HU Kft.
   * Adószáma: 23882991-2-42   * Adószáma: 23882991-2-42
-  * Online számlázórendszer igénybevételének kezdete: az első szigorú számadású bizonylat dátuma+  * Online számlázórendszer igénybevételének kezdete: az első szigorú számadású bizonylat ​(számla) ​dátuma
  
 Minta: Minta:
Sor 20: Sor 56:
  
  
-=== Számlázó ​program ===+=== 2. eVIR, mint számlázó ​program ===
  
-Amennyiben nem előfizetésként, hanem ügyfél birtokában levő saját szerveren üzemel az egyedi eVIR Vállalatirányítási Információs Rendszer, akkor a SZAMLAZO-01 nyomtatvány (A) blokkját kell kitölteni a következő adatokkal:+Amennyiben nem szolgáltatásként ​előfizetve, hanem ügyfél birtokában levő saját szerveren üzemel az egyedi eVIR Vállalatirányítási Információs Rendszer, akkor a SZAMLAZO-01 nyomtatvány (A) blokkját kell kitölteni a következő adatokkal:
  
   * Saját fejlesztésű program: N   * Saját fejlesztésű program: N
Sor 33: Sor 69:
   * Program beszerzése:​ A programról kiállított számla dátuma   * Program beszerzése:​ A programról kiállított számla dátuma
   * Programhasználat kezdete: Az első művelet / bizonylat dátuma   * Programhasználat kezdete: Az első művelet / bizonylat dátuma
- 
-Ha ezt a rendszert távolról, interneten keresztül is használják,​ akkor kettős bejelentés lehet szükséges,​ azaz az (A) blokk mellett szükséges lehet a (C) blokk kitöltése is a következő adatokkal: 
- 
-  * Saját fejlesztésű rendszer: N 
-  * Rendszer neve: eVIR Vállalatirányítási Információs Rendszer 
-  * Elérhetősége:​ a rendszer URL címe, pl.: https://​evir.cegnev.hu 
-  * Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: BC.HU Kft. 
-  * Adószáma: 23882991-2-42 
-  * Online számlázórendszer igénybevételének kezdete: ugyan az, mint az (A) blokkban 
  
 Minta: {{:​szamlazo_evir_telepitett_bc.pdf|}} Minta: {{:​szamlazo_evir_telepitett_bc.pdf|}}
  
 +Az állásfoglalás megérkezése előtt a kettős bejelentést javasoltuk, hiszen a saját szerveren futó verzió is elérhető a hálózaton keresztül, valamint a kitöltési útmutató és említi a kettős bejelentést,​ ezért szerepel a minta dokumentumon az (A) és a (C) blokk is kitöltve.
  
 +A nyomtatványkitöltő program (ABEV / ANYK) és a nyomtatvány letölthető innen:
 +[[http://​www.nav.gov.hu/​nav/​letoltesek/​nyomtatvanykitolto_programok/​nyomtatvanykitolto_programok_nav/​adatbejelentok_adatmodositok/​SZAMLAZO.html|NAV SZAMLAZO nyomtatvány]]
nav_bejelentes.txt · Utolsó módosítás: 2015/12/29 13:09 szerkesztette: royal