Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


spec:nav_onlineszamla_data

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
spec:nav_onlineszamla_data [2019/12/03 18:11]
delfin
spec:nav_onlineszamla_data [2020/03/04 23:19] (aktuális)
delfin [2.3.1 BankAccountNumberType]
Sor 32: Sor 32:
   * A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben   * A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben
     * Kivétel: csoportos áfa alanyiság FIXME (kavarjunk-e az algoritmuson-e?) V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik     * Kivétel: csoportos áfa alanyiság FIXME (kavarjunk-e az algoritmuson-e?) V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik
-      * Adószám mezőben: A csoportazonosító számát ''########-5-##'+      * Adószám mezőben: A csoportazonosító számát ''########-5-##' és akkor mellette:
       * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma ''########-4-##' szerepeltetendő       * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma ''########-4-##' szerepeltetendő
   * Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.   * Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.
Sor 49: Sor 49:
 ===== 2.2.1. invoiceReference ===== ===== 2.2.1. invoiceReference =====
  
-Módosításkor+Módosításkor, stornókor (2.0 változások implementálva)
  
 +FIXME átnézni a modifyWithoutMaster használatának eseteit.
  
 +  * eredeti számla OLD
 +  * eredeti számla LOW_AFA
 +  * eredeti számla jogelőd volt. (ez új)
 +
 +
 +===== 2.2.2 invoiceHead =====
 +
 +implementálva V1.1-V2.0 átálláskor nem változott
 +
 +  * supplierInfo
 +  * customerInfo
 +  * fiscalRepresentativeInfo pénzügyi képviselő FIXME ilyen információt az eVir számlázáskor nem kezel és így nem is adatszolgáltat.
 +  * invoiceDetail
 +
 +===== 2.2.2.1. supplierInfo (Szállító) =====
 +
 +V1.1=V2.0
 +
 +  * supplierBankAccountNumber: (company->bank) Banknevet is tartalmaz; nem kötelező mező, gyakorlatilag nem szolgáltatjuk, {ol}->{bankszla} sose kap valid értéket. FIXME
 +  * individualExcemption (alanyi adó mentes) {company}->{nav_cimek}->{hucim}->{alanyi_adomenter}-bõl számolva
 +  * exciseLicenceNum (jovedeki_adoraktari_engedely) FIXME ilyen információt az eVir nem kezel, és így nem is adatszolgáltat.
 +
 +===== 2.2.2.2. customerInfo (Vevő) =====
 +
 +V1.1=V2.0
 +
 +  * thirdStateTaxId harmadik országbeli adószám nincs implementálva, nem adatszolgáltatjuk FIXME
 +  * customerBankAccountNumber nem kerül a számlára, nem adatszolgáltatjuk FIXME
 +
 +===== 2.2.2.3. fiscalRepresentativeInfo =====
 +
 +FIXME not implemented HA releváns, akkor kell adatszolgáltatni (fejlesztést igényel a számlázáskor)
 +
 +===== 2.2.2.4. invoiceDetail =====
 +
 +  * invoiceCategory: NORMAL. Az eVir nem készít egyszerűsített adattartalmú, és gyüjtőszámlákat.
 +  * invoiceAppearance: PAPER. Az eVir nem készít elektronikus számlát, EDI számlát.
 +  * paymentMethod: Fizetési módokhoz a törszadatokban kell beállítani a megfelelő leképezést a NAV által elvárt értékekre.
 +  * additionalInvoiceData Opcionális, nem implementált, de bővítési lehetőség adva van (pl. megj) FIXME
 +
 +Nem kötelező, Nem implementált és így nem adatszolgáltatott FIXME:
 +
 +  * invoiceDeliveryPeriodStart
 +  * invoiceDeliveryPeriodEnd
 +  * invoiceAccountingDeliveryDate
 +  * electronicInvoiceHash (1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet  7. § szerint használható)
 +  * smallBusinessIndicator (V2.0-tól)
 +
 +Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők FIXME:
 +
 +  * periodicalSettlement (V2.0-tól) időszakos elszámolás FIXME FIXME ezt ellenőrizni kell
 +  * selfBillingIndicator Önszámlázás jelölése
 +  * cashAccountingIndicator Pénzforgalmi elszámolás jelölése (Záradék lehetne)
 +
 +===== 2.2.3. invoiceLines =====
 +
 +===== 2.2.3.1. line =====
 +
 +  * lineNumber sorszm
 +  * lineModificationReference [[#linemodificationreference|lásd 2.2.3.1.1.]]
 +  * advanceIndicator előleg tétel esetén kötelező.
 +    * Az információ a cikktörzsben állítható be, (előleg tétel) 
 +    * előlegszámlázáskor csak ilyen tétel használható
 +  * productCodes cikkszám (opcionális) [[#productcodes|lásd 2.2.3.1.3.]]
 +  * lineExpressionIndicator (mindig true)
 +  * lineNatureIndicator tipus: termék vagy szolgáltatás tudjuk [[#linenatureindicator|lásd 2.3.17]]
 +  * lineDescription megnevezés (kötelező)
 +  * quantity mennyiség (mindig releváns)
 +  * unitOfMeasure mennyiségi egység a NAV dimenzióiban (megfeleltetés törzsadatokból, ha releváns)
 +  * unitOfMeasureOwn mennyiségi egység (eVir szerint, (tudjuk, releváns))
 +  * unitPrice egységár (nettó, számlapénznemben, releváns)
 +  * (lineAmounts csak csoportosítom a következőket)
 +    * lineAmountsNormal (mindig ezt használjuk, mert sose egyszerűsített számla)
 +    * lineAmountsSimplified (Sose használjuk, mert sose egyszerűsített számla)
 +  * intermediatedService közvetített szolgáltatás (ha releváns)
 +  * marginSchemeIndicator Különbözet szerinti szabályozás ( ÁFA tv. 169. § p) q) ha releváns) FIXME afatörzs dokumentációba elmélyedni
 +  * additionalLineData nem használjuk, de a bővítés lehetősége (pl. megj, megj2) adva van FIXME
 +  * unitPriceHUF (*) Ez az adat adatszolgáltatás időben kerül kiszámításra [[#lineAmountsNormal|lásd 2.2.3.2]]
 + 
 +Nem kötelező, nem implementált és így nem adatszolgáltatott
 +
 +  * aggregateInvoiceLineData (gyűjtőszámlát nem implementáltunk) [[#aggregateinvoicelinedata|lásd 2.2.3.4]]
 +  * ekaerIds
 +  * obligatedForProductFee
 +  * GPCExcise
 +  * dieselOilPurchase
 +  * netaDeclaration
 +  * productFeeClause
 +  * lineProductFeeContent
 +
 +Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők
 +
 +  * lineDiscountData tételhez tartozó árengedmény adatok [[#linediscountdata|lásd 2.2.3.1.4.]]
 +  * referencesToOtherLines [[#referencestootherlines|lásd 2.2.3.1.2.]]
 +  * newTransportMean (ha releváns AFA tv. 89$ 169$ o) FIXME
 +  * depositIndicator (ha releváns (a tétel betétdíj jellegű)) FIXME
 +
 +===== 2.2.3.1.1. lineModificationReference =====
 +
 +  * lineNumberReference 1-től indul mindig az alapszámla soraival kezdve.
 +  * lineOperation csak CREATE műveletet használunk
 +
 +===== 2.2.3.1.2. referencesToOtherLines =====
 +
 +ha releváns ÁFA tv. 70$ (1), adóalapot növelő költségek esetén
 +
 +eVirben ilyen nincs implementálva
 +
 +===== 2.2.3.1.3. productCodes =====
 +
 +  * productCode (multiplicitás lehetséges)
 +    * productCodeCategory
 +    * productCodeValue
 +    * productCodeOwnValue
 +
 +Csak az OWN (saját) productCode került implementálásra.
 +
 +FIXME bővítési lehetőség KSH mező szerint elvileg lehetséges
 +
 +===== 2.2.3.1.4. lineDiscountData =====
 +
 +Számla tétel engedmény megadásákor lehet ugyan megjegyzés mezőbe ehhez hasonlatos adatokat generálni, de az egységár mezőbe már mindig az engedménnyel csökkentett érték kerül. Így ezt az adatot az eVir nem szolgáltatja.
 +
 +===== 2.2.3.2. lineAmountsNormal =====
 +
 +A (*)-gal jelölt mezők adatszolgáltatás időben (tehát nem számla készítés időben) kerülnek megképzésre.
 +Indoklás: Ezen adatok a bizonylaton (HUF-tól eltérő pénznem esetén) NEM kerülnek a számlára, és a számlázás folyamatában sem kerülnek előállításra, de az adatok szolgáltatása kötelező. 
 +
 +adatszolgáltatva:
 +
 +  * lineNetAmountData
 +    * lineNetAmount összes nettó, (a számla pénznemében)
 +    * lineNetAmountHUF összes netto HUF-ban (*)
 +  * lineVatRate Áfa mértéke [[#vatrate|lásd 2.2.3.2.1]]
 +  * lineVatData (opcionális)
 +    * lineVatAmount összes áfa (a számla pénznemében)
 +    * lineVatAmountHUF összes áfa HUF-ban (*)
 +  * lineGrossAmountData (opcionális)
 +    * lineGrossAmountNormal Összes bruttó (a számla pénznemében)
 +    * lineGrossAmountNormalHUF Összes bruttó HUF-ban (*)
 +
 +Az (opcionális)-ként nem jelölt mezők kötelezőek
 +
 +===== 2.2.3.2.1. vatRate =====
 +
 +Az alábbiak közül egy megadandó
 +
 +  * vatPercentage alkalmazott adó mértéke
 +  * vatExemption adómentesség jelölése
 +  * vatOutOfScope ÁFA tv. hatályán kívül
 +  * vatDomesticReverseCharge belföldi fordított adózás
 +  * marginSchemeVat különbözeti adózás (áthárított adót tartalmaz)
 +  * marginSchemeNoVat különbözeti adózás (áthárított adót nem tartalmaz)
 +
 +Az adatszolgáltatásokhoz szükséges áfakódok összerendelése az áfa törzsadatok href: FIXME  között lehetséges.
 +
 +Ennek működése (az összerendelést adatszolgáltatáskor használja) dokumentálandó FIXME
 +
 +===== 2.2.3.3. lineAmountsSimplified =====
 +
 +Az eVir nem állít elő egyszerűsített adattartalmú számlát, így nem is szolgáltat ilyenről adatot.
 +
 +===== 2.2.3.4. aggregateInvoiceLineData =====
 +
 +Az eVir nem állít elő gyűjtőszámlát így nem is szolgáltat ilyenről adatot
 +
 +===== 2.2.3.5. newTransportMean =====
 +
 +FIXME Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +==== 2.2.3.5.1. vehicle ====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +==== 2.2.3.5.2. vessel ====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +==== 2.2.3.5.3 aircraft ====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +===== 2.2.3.6. ekaerIds =====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +===== 2.2.3.7. dieselOilPurchase =====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +==== 2.2.3.7.1. purchaseLocation ====
 +
 +Az eVir nem kezel ilyen adattartalmú tételsorokat, adatszolgáltatás nem történik.
 +
 +===== 2.2.3.8. productFeeClause =====
 +
 +Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik
 +
 +==== 2.2.3.8.1. productFeeTakeoverData ====
 +
 +==== 2.2.3.8.2. customerDeclaration ====
 +
 +===== 2.2.3.9. lineProductFeeContent =====
 +
 +Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik
 +
 +==== 2.2.3.9.1. productFeeCode ====
 +
 +===== 2.2.3.10 additionalLineData =====
 +
 +Nem szolgáltatunk adatot ebben a formában
 +
 +===== 2.2.4. productFeeSummary =====
 +
 +Az adatszolgáltatás nem kötelező, adatszolgáltatás nem történik
 +
 +==== 2.2.4.1. productFeeData ====
 +
 +==== 2.2.4.1.2. paymentEvidenceDocumentData ====
 +
 +==== 2.2.4.1.2.1. obligatedAddress ====
 +
 +===== 2.2.5. invoiceSummary =====
 +
 +  * summaryNormal [[#summaryNormal|lásd 2.2.5.1]] 
 +  * <del>summarySimplified nincs implementálva</del>
 +  * summaryGrossData
 +    * invoiceGrossAmount
 +    * invoiceGrossAmountHUF
 +
 +===== 2.2.5.1. summaryNormal =====
 +
 +Összesítés
 +
 +  * summaryByVatRate
 +  * invoiceNetAmount
 +  * invoiceNetAmountHUF
 +  * invoiceVatAmount
 +  * invoiceVatAmountHUF
 +
 +===== 2.2.5.1.1 summaryByVatRate =====
 +
 +Adókulcsok szerinti bontás
 +
 +  * vatRate lásd 2.2.5.1.2
 +  * vatRateNetData
 +    * vatRateNetAmount
 +    * vatRateNetAmountHUF
 +  * vatRateVatData
 +    * vatRateVatAmount
 +    * vatRateVatAmountHUF
 +  * vatRateGrossData
 +    * vatRateGrossAmount
 +    * vatRateGrossAmountHUF
 +
 +===== 2.2.5.1.2 vatRate2 =====
 +
 +Ugyanaz mint a [[#vatRate|2.2.3.2.1]] :)
 +
 +===== 2.2.5.2. summarySimplified =====
 +
 +Egyszerűsített számlát nem készít, így ilyen adatot nem szolgáltat az eVir
 +
 +===== 2.3 Adattipusok =====
 +
 +===== 2.3.1 BankAccountNumberType =====
 +
 +Nem kötelező mező, nem szolgáltatjuk
 +
 +  * 12345678-12345678-12345678 3*8
 +  * 12345678-12345678 2*8
 +  * AB12 55115530555555 IBAN 2 betű+2szám  11-30 szám
 +
 +===== 2.3.2 Boolean =====
 +===== 2.3.3 DateType =====
 +===== 2.3.4 ExchangeRateType =====
 +
 +numeric(14,6) 
 +
 +FIXME nincs kerekítés, DB-ben pedig csak "NUMERIC"
 +
 +===== 2.3.5 InvoiceAppearanceType =====
 +
 +Az eVir esetén jelenleg implementáltan mindig PAPER
 +
 +===== 2.3.6 InvoiceCategoryType =====
 +
 +Az eVir esetén jelenleg implementáltan mindig NORMAL
 +
 +===== 2.3.7 MarginSchemeType =====
 +
 +Kezelése az áfa törzsadat szerint
 +
 +===== 2.3.8 MonetaryType =====
 +
 +Az eVir jelenleg implementáltan numeric(11,2)-t használ. Ez belefér a numeric(18,2)-be
 +
 +===== 2.3.9 PaymentMethodType =====
 +
 +Kezelése a fizetési mód törzsadat szerint
 +
 +===== 2.3.10 ProductCodeCategoryType =====
 +
 +Jelenleg implementált
 +
 +  * OWN
 +  * cikkszám
 +
 +Bővítés lehetséges, a ksh mező tartalma nem kötelez
 +
 +Nem kötelező mező
 +
 +===== 2.3.11 ProductStreamType =====
 +
 +Lásd: 2.2.3.8 Nem szolgáltatunk ilyet, nem kötelező
 +
 +===== 2.3.12 QuantityType =====
 +
 +Numeric(22,6)
 +
 +  * Ebbe elfér az egységár Numeric(20,5)
 +  * Majdnem belefér a mennyiség Numeric(25,5) (gyakorlati problémára nem számítunk
 +
 +===== 2.3.13 RateType =====
 +
 +Áfakulcs számára pl: 0.27 Numeric(5,4)
 +
 +===== 2.3.14 TakeoverType =====
 +
 +Lásd 2.2.3.8 Nem szolgáltatunk ilyet, nem kötelező
 +
 +===== 2.3.15 TimestampType =====
 +
 +nav_timestamp()
 +
 +2010-01-01 előtti érték nem adható meg. Ilyen régi számlák adatszolgáltatása 
 +a pretext='OLD' (túl régi számla) kifogással indokolva nem történt meg.
 +
 +===== 2.3.16 UnitOfMeasureType =====
 +
 +  * nav_uomt alaptábla
 +  * megys_uomt kapcsolótábla 
 +
 +A 'mennyiségi egységek' törzsadat használatával kezelhető.
 +
 +Régi konvertált adatszerkezet esetén (bevezetés előtti adatok) ezen törzsadatok emberi átnézése volt szükséges.
 +
 +===== 2.3.17 lineNatureIndicator =====
 +
 +FIXME a mező kötelezősége nemdokumentált
 +
 +alapvetően kezelni tudjuk a termék és szolgáltatásokat.
 +
 +A következő esetekben kell figyelmet fordítani az adatokra, illetve az eVir implementációjára
 +
 +  * Ha valaki raktármodul nélkül termékeket kezel (amik belsőleg szolgáltatások) FIXME akkor ott false SERVICE lesz az eredmény
 +  * Az adózó nem saját javára szed be díjakat (pl. idegenforgalmi adó) ekkor ez OTHER kategóriába kerülhetne FIXME erre az eVir jelenleg nem ad támogatást, és az esetek nincsenek feltérképezve, hogy valaki használná-e
 +
 +Részletes útmutatás az API doksiban
 +
 +FIXME pl. IFA (idegenforgalmi adó) gyüjtése esetén az OTHER lenne a helyes, erre viszont nincs támogatásunk (már cikktörzs szinten sem) TODO ...
 +===== 2.4 Korábbi adatszolgáltatás érvénytelenítése =====
 +
 +A funkció implementálása nem kötelező. FIXME
 +
 +Implementálása alacsony prioritás és specifikáció váltás miatt nem került frissítésre/kivezetésre.
 +
 +===== 2.5 Storno/Helyesbítő (Számlával egy tekintet alá eső okirat) =====
 +
 +FIXME implementáció átnézése, tesztelése
 +
 +FIXME megfelelőség dokumentálása
 +
 +===== 2.5.1 Érvénytelenítés (STORNO) =====
 +
 +===== 2.5.2 Módosítás (MODIFY) =====
 +
 +===== 2.5.3 Tételsorok módosulása (CREATE/MODIFY) =====
 +
 +Az eVir mindig CREATE módon új (negatív) tételek hozzáadásával módosít.
 +
 +===== 2.5.4 Módosításkori adatok =====
 +
 +===== 2.5.5 Összegzés szabályai =====
 +
 +===== 2.5.6 Több számla módosítása =====
 +
 +Az eVir ilyen módosító funkciót nem implementált, így ilyen adatot nem szolgáltat.
 +
 +===== 2.5.7 Többszöri módosítás =====
  
  
spec/nav_onlineszamla_data.1575393085.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/12/03 18:11 szerkesztette: delfin