Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


spec:nav_onlineszamla_data

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
spec:nav_onlineszamla_data [2019/12/03 18:11]
delfin
spec:nav_onlineszamla_data [2019/12/06 22:55] (aktuális)
delfin
Sor 32: Sor 32:
   * A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben   * A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben
     * Kivétel: csoportos áfa alanyiság FIXME (kavarjunk-e az algoritmuson-e?​) V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik     * Kivétel: csoportos áfa alanyiság FIXME (kavarjunk-e az algoritmuson-e?​) V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik
-      * Adószám mezőben: A csoportazonosító számát ''########​-5-##'​+      * Adószám mezőben: A csoportazonosító számát ''########​-5-##' ​és akkor mellette:
       * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma ''########​-4-##'​ szerepeltetendő       * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma ''########​-4-##'​ szerepeltetendő
   * Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.   * Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.
Sor 49: Sor 49:
 ===== 2.2.1. invoiceReference ===== ===== 2.2.1. invoiceReference =====
  
-Módosításkor+Módosításkor, stornókor (2.0 változások implementálva)
  
 +===== 2.2.2 invoiceHead =====
  
 +implementálva V1.1-V2.0 átálláskor nem változott
  
 +  * supplierInfo
 +  * customerInfo
 +  * fiscalRepresentativeInfo pénzügyi képviselő FIXME ilyen információt az eVir számlázáskor nem kezel és így nem is adatszolgáltat.
 +  * invoiceDetail
  
 +===== 2.2.2.1. supplierInfo (Szállító) =====
  
 +V1.1=V2.0
  
 +  * supplierBankAccountNumber:​ (company->​bank) Banknevet is tartalmaz; nem kötelező mező, gyakorlatilag nem szolgáltatjuk,​ {ol}->​{bankszla} sose kap valid értéket. FIXME
 +  * individualExcemption (alanyi adó mentes) {company}->​{nav_cimek}->​{hucim}->​{alanyi_adomenter}-bõl számolva
 +  * exciseLicenceNum (jovedeki_adoraktari_engedely) FIXME ilyen információt az eVir nem kezel, és így nem is adatszolgáltat.
  
 +===== 2.2.2.2. customerInfo (Vevő) =====
  
 +V1.1=V2.0
  
 +  * thirdStateTaxId harmadik országbeli adószám nincs implementálva,​ nem adatszolgáltatjuk FIXME
 +  * customerBankAccountNumber nem kerül a számlára, nem adatszolgáltatjuk FIXME
  
 +===== 2.2.2.3. fiscalRepresentativeInfo =====
 +
 +FIXME not implemented HA releváns, akkor kell adatszolgáltatni (fejlesztést igényel a számlázáskor)
 +
 +===== 2.2.2.4. invoiceDetail =====
 +
 +  * invoiceCategory:​ NORMAL. Az eVir nem készít egyszerűsített adattartalmú,​ és gyüjtőszámlákat.
 +  * invoiceAppearance:​ PAPER. Az eVir nem készít elektronikus számlát, EDI számlát.
 +  * paymentMethod:​ Fizetési módokhoz a törszadatokban kell beállítani a megfelelő leképezést a NAV által elvárt értékekre.
 +  * additionalInvoiceData Opcionális,​ nem implementált,​ de bővítési lehetőség adva van (pl. megj) FIXME
 +
 +Nem kötelező, Nem implementált és így nem adatszolgáltatott FIXME:
 +
 +  * invoiceDeliveryPeriodStart
 +  * invoiceDeliveryPeriodEnd
 +  * invoiceAccountingDeliveryDate
 +  * electronicInvoiceHash (1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet ​ 7. § szerint használható)
 +  * 
 +
 +Kötelezősége nem dokumentált (2019-12-05) Issue #92 FIXME
 +
 +  * periodicalSettlement (V2.0-tól) időszakos elszámolás
 +  * smallBusinessIndicator (V2.0-tól)
 +
 +Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált,​ így nem adatszolgáltatott mezők FIXME:
 +
 +  * selfBillingIndicator Önszámlázás jelölése
 +  * cashAccountingIndicator Pénzforgalmi elszámolás jelölése (Záradék lehetne)
 +
 +===== 2.2.3. invoiceLines =====
 +
 +===== 2.2.3.1. line =====
 +
 +  * lineNumber sorszm
 +  * lineModificationReference [[#​linemodificationreference|lásd 2.2.3.1.1.]]
 +  * advanceIndicator előleg tétel esetén kötelező.
 +    * Az információ a cikktörzsben állítható be, (előleg tétel) ​
 +    * előlegszámlázáskor csak ilyen tétel használható
 +  * productCodes cikkszám (opcionális) [[#​productcodes|lásd 2.2.3.1.3.]]
 +  * lineExpressionIndicator (mindig true)
 +  * lineNatureIndicator tipus: termék vagy szolgáltatás tudjuk [[#​linenatureindicator|lásd 2.3.17]]
 +  * lineDescription megnevezés (kötelező)
 +  * quantity mennyiség (mindig releváns)
 +  * unitOfMeasure mennyiségi egység a NAV dimenzióiban (megfeleltetés törzsadatokból,​ ha releváns)
 +  * unitOfMeasureOwn mennyiségi egység (eVir szerint, (tudjuk, releváns))
 +  * unitPrice egységár (nettó, számlapénznemben,​ releváns)
 +  * (lineAmounts csak csoportosítom a következőket)
 +    * lineAmountsNormal (mindig ezt használjuk,​ mert sose egyszerűsített számla)
 +    * lineAmountsSimplified (Sose használjuk,​ mert sose egyszerűsített számla)
 +  * intermediatedService közvetített szolgáltatás (ha releváns)
 +  * marginSchemeIndicator Különbözet szerinti szabályozás ( ÁFA tv. 169. § p) q) ha releváns) FIXME afatörzs dokumentációba elmélyedni
 +  * additionalLineData nem használjuk,​ de a bővítés lehetősége (pl. megj, megj2) adva van FIXME
 +
 +NOS unimplemented FIXME (ezt ki kell üríteni)
 +
 +  * unitPriceHUF FIXME új, ilyenünk még nincs, de lehet hogy nem is lesz. 
 + 
 +Nem kötelező, nem implementált és így nem adatszolgáltatott
 +
 +  * aggregateInvoiceLineData (gyűjtőszámlát nem implementáltunk)
 +  * ekaerIds
 +  * obligatedForProductFee
 +  * GPCExcise
 +  * dieselOilPurchase
 +  * netaDeclaration
 +  * productFeeClause
 +  * lineProductFeeContent
 +
 +Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált,​ így nem adatszolgáltatott mezők
 +
 +  * lineDiscountData tételhez tartozó árengedmény adatok [[#​linediscountdata|lásd 2.2.3.1.4.]]
 +  * referencesToOtherLines [[#​referencestootherlines|lásd 2.2.3.1.2.]]
 +  * newTransportMean (ha releváns AFA tv. 89$ 169$ o) FIXME
 +  * depositIndicator (ha releváns (a tétel betétdíj jellegű)) FIXME
 +
 +===== 2.2.3.1.1. lineModificationReference =====
 +
 +  * lineNumberReference 1-től indul mindig az alapszámla soraival kezdve.
 +  * lineOperation csak CREATE műveletet használunk
 +
 +===== 2.2.3.1.2. referencesToOtherLines =====
 +
 +ha releváns ÁFA tv. 70$ (1), adóalapot növelő költségek esetén
 +
 +eVirben ilyen nincs implementálva
 +
 +===== 2.2.3.1.3. productCodes =====
 +
 +  * productCode (multiplicitás lehetséges)
 +    * productCodeCategory
 +    * productCodeValue
 +    * productCodeOwnValue
 +
 +Csak az OWN (saját) productCode került implementálásra.
 +
 +FIXME bővítési lehetőség KSH mező szerint elvileg lehetséges
 +
 +===== 2.2.3.1.4. lineDiscountData =====
 +
 +Számla tétel engedmény megadásákor lehet ugyan megjegyzés mezőbe ehhez hasonlatos adatokat generálni, de az egységár mezőbe már mindig az engedménnyel csökkentett érték kerül. Így ezt az adatot az eVir nem szolgáltatja.
 +
 +===== 2.3.17 lineNatureIndicator =====
 +
 +FIXME a mező kötelezősége nemdokumentált
 +
 +alapvetően kezelni tudjuk a termék és szolgáltatásokat.
 +
 +A következő esetekben kell figyelmet fordítani az adatokra, illetve az eVir implementációjára
 +
 +  * Ha valaki raktármodul nélkül termékeket kezel (amik belsőleg szolgáltatások) FIXME akkor ott false SERVICE lesz az eredmény
 +  * Az adózó nem saját javára szed be díjakat (pl. idegenforgalmi adó) ekkor ez OTHER kategóriába kerülhetne FIXME erre az eVir jelenleg nem ad támogatást,​ és az esetek nincsenek feltérképezve,​ hogy valaki használná-e
 +
 +Részletes útmutatás az API doksiban
  
  
spec/nav_onlineszamla_data.1575393085.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/12/03 18:11 szerkesztette: delfin