Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno

Számla (bizonylat) helyesbítés, stornó

A rendszer a kiállított számlát, szállítólevelet (szigorú számadású bizonylatot) a hatályos szabályozásnak megfelelően nem engedi utólag megváltoztatni, módosítani. A számítógéppel kiállított számlán javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a számítógéppel előállított számlát kell korrigálni, akkor az vagy számlával egy tekintet alá eső okirattal (pl. helyesbítő számla) vagy pedig az eredeti számla sztornírozásával és szükség esetén új számla kiállításával lehet.

Alaki hibák miatt csak stornózni lehet, azonban ha az ÁFA összegét érinti a változás, akkor helyesbítő számla kiállításával kell a korrekciót elvégezni.

Helyesbítő számlát abban az esetben lehet használni, ha a kiállított számlán a tételek rossz mennyiséggel, összeggel, áfa kulccsal szerepeltek, vagy a szükségesnél több, illetve kevesebb tétel került a számlára. Ebben az esetben egy új számla kerül kiállításra negatív végösszeggel. Az eredeti pozitív és a helyesbítő negatív számla együttesen fogja meghatározni a fizetendő vagy visszatérítendő összeget, teljes helyesbítés esetén pedig a nullás egyenleg „érvényteleníti” az eredeti számlát. Helyesbítő számlát nem lehet stornózni, de újabb helyesbítő számlával tovább lehet helyesbíteni egészen addig, ameddig teljesen el nem fogynak a tételek, azaz ameddig az eredeti számla és a teljes helyesbítő lánc végösszege nem éri el a nullát.


Stornó működése

Bizonylat stornó művelet elvégzésekor a stornózott bizonylaton szereplő termékeket attól függően kezeli a rendszer, hogy azok honnan/hogyan kerültek rá a bizonylatra:

  • Amennyiben másik bizonylatról származik (pl. számla esetén szállítólevélről, munkalapról, rendelésről, vagy szállítólevél esetén vevői rendelésről, stb.), akkor oda kerül vissza a termék, és a forrás bizonylat állapota is változik. Pl. ha egy vevői rendelés alapján készült számla stornózása „visszanyitja” a rendelést, azaz az állapota ismét teljesíthetővé válik.
  • Amennyiben a termék raktárból került a számlára vagy szállítólevélre, akkor a stornó művelet a „Cél raktár” legördülőben kiválasztott módon működik, azaz:
    • Új raktár esetén a rendszer létrehoz egy új raktárat, aminek a neve megegyezik a bizonylat számával, és ebbe kerülnek a termékek. Ez olyan esetben célravezető, ha pl. ugyan azokat a termékeket egy másik bizonylatra szeretnénk tenni
    • Korábbi raktárba esetén a rendszer megpróbálja ugyan abba a raktárba visszahelyezni a terméket ahonnan a bizonylatra került. Ha nem sikerül (mert pl. már megszűnt a raktár) akkor a főraktárba helyezi el.
    • Főraktár: a rendszer alapértelmezett raktárába helyezi a termékeket függetlenül attól, hogy melyik raktárból kerültek a bizonylatra
    • egy kiválasztott raktár: a rendszer számára elérhető raktárak közül szabadon lehet választani egyet

A rendszer minden esetben igyekszik a teljes „láncon” végigmenni. Azaz ha pl. egy vevői rendelést szállítólevéllel zárunk le, a szállítólevelet számlázzuk, majd ezt a számlát stornózzuk, akkor a számla stornó visszanyitja a szállítólevelet, a szállítólevél stornó visszanyitja a vevői rendelést, a vevő rendelés lezárásánál meg kiválasztható, hogy az ott szereplő termékeknek mi legyen a sorsa…


Kapcsolódó oldalak:

evir/szamlazas/szamla_helyesbites_storno.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/13 21:53 szerkesztette: royal