Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:nav:nav_bejelentes

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírja, hogy a számlázó programokat és az online számlázó rendszereket a használatba vételtől vagy a használat befejezésétől számított maximum 30 napon az erre rendszeresített 'SZAMLAZO' nevű nyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni a használójának. Ezen az oldalon ehhez nyújtunk segítséget.

Kértünk NAV állásfoglalást, arról, hogy a telepített, egyedi rendszereinket csak számlázó programként, vagy online számlázó rendszerként kell bejelenteni, esetleg kettős bejelentést igényelnek. A következő e-mailt kaptuk:


Tisztelt Ügyfelünk!

Főigazgatóságunkhoz e-mailben érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adom:

A beadványában leírtak szerint olyan vállalatirányítási rendszert használnak, amelynek része a számlázási modul is. A rendszer elérhető saját hálózaton belül, valamint interneten keresztül is.

1)Az adóhatóság honlapján 2014.09.02-án „Tájékoztató a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsolódó, 2014. október 1-jétől teljesítendő bejelentési kötelezettségről” címen közzétett tájékoztatónkkal összhangban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 2014. október 1-jétől hatályos 11. és 13. §-a alapján az adóalany köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.

Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.

Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül (NGM rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül (NGM rendelet 13. §) kell teljesíteni.

Az NGM rendelet 2. § 2. pontja szerint számlázó program a számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is.

Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is - pl. komplex ügyviteli rendszerek - amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt - az általános fogalomhasználat szerint - a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

A levelében leírtak alapján a vállalatirányítási rendszerük számlázó modulja elérhető a saját hálózatukon belül, valamint interneten keresztül is. Mivel a számlázó program fent hivatkozott definíciója egy tágabb fogalom, melybe az Ön által közöltek egyértelműen beleilleszkednek, így akként szíveskedjen bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az állami adóhatóság a SZAMLAZO elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette, amely 2014. október 1-jétől elérhető és letölthető internetes oldalunkról (www.nav.gov.hu).

2) Továbbiakban tájékoztatom, hogy a SZAMLAZO adatlap 01-es lapjának (A) rovatában értékesítőként azt a személyt, társaságot kell feltüntetni, aki a számítástechnikai programot az Ön cégének értékesítette, eredetileg rendelkezésre bocsátotta. Fejlesztőnek pedig már az a cég minősül, aki - a levelében közöltek alapján - az eredeti cégtől átvett szoftvert továbbfejleszti.

Tájékoztatom, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Tájékoztatási Főosztály


A NAV levél tartalma, illetve az NGM rendelet alapján a nem felhőből szolgáltatott, hanem az ügyfél saját szerverére telepített eVIR rendszert számlázó programként kell bejelenteni a következők szerint:

eVIR, mint számlázó program

Amennyiben nem szolgáltatásként előfizetve, hanem ügyfél birtokában levő saját szerveren üzemel az egyedi eVIR Vállalatirányítási Információs Rendszer, akkor a SZAMLAZO-01 nyomtatvány (A) blokkját kell kitölteni a következő adatokkal:

  • Saját fejlesztésű program: N
  • Program neve: eVIR Vállalatirányítási Információs Rendszer
  • Azonosítója: eVIR
  • Program fejlesztő (gyártó) neve: BC.HU Kft.
  • adószáma: 23882991-2-42
  • Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve: BC.HU Kft.
  • adószáma: 23882991-2-42
  • Program beszerzése: A programról kiállított számla dátuma
  • Programhasználat kezdete: Az első művelet / bizonylat dátuma

Minta: szamlazo_evir_telepitett_bc.pdf

Az állásfoglalás megérkezése előtt a kettős bejelentést javasoltuk, hiszen a saját szerveren futó verzió is elérhető a hálózaton keresztül, valamint a kitöltési útmutató és említi a kettős bejelentést, ezért szerepel a minta dokumentumon az (A) és a (C) blokk is kitöltve, de az NGM levél alapján elegendő csak az (A) blokk kitöltése.

A nyomtatványkitöltő program (ABEV / ANYK) és a nyomtatvány letölthető innen: NAV SZAMLAZO nyomtatvány

evir/nav/nav_bejelentes.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/15 21:00 szerkesztette: era