Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir-faq:afa_kulcsok

ÁFA jelölések összefoglalója

Megnevezés Leírás Hol Mit Vevő Magyarázat
27% 27% ÁFA belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás bárki Az ÁFA tv. 82. § (1) bekezdése szerint általánosan használt kulcs
18% 18% ÁFA belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás bárki Az ÁFA tv. 82. § (3) bekezdése szerinti kedvezményes kulcs
5% 5% ÁFA belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás bárki Az ÁFA tv. 82. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes kulcs
0% 0% ÁFA belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás (NAPILAP) bárki Az ÁFA tv. 82. § (4) bekezdése szerinti kedvezményes kulcs a napilapok értékesítésére. 2024.január 1-jétől.
FAD Fordított adózás belföld termék vagy szolgáltatás Magyarországi adóalany Az ÁFA tv. 142.§ szerinti az adót a vevő fizeti meg. Speciális területekre kell használni, pl. mezőgazdaság, építőipar.
TAM Tárgyi adómentes belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás bárki Az ÁFA tv. 85. és 86.§ paragrafusa szerint a közérdekű vagy sajátos jelleg miatt. Pl: ingatlan bérbeadás, közétkeztetés, oktatás, pénzügyi szolgáltatások, stb.
AAM Alanyi adómentes belföld vagy külföld termék vagy szolgáltatás belföldi személyeknek és adóalanyoknak, vagy szolgáltatás esetén külföldi magánszemély is lehet
ATK ÁFA tárgyi hatályán kívül belföld vagy külföld szolgáltatás belföldi személyeknek és adóalanyoknak, vagy szolgáltatás esetén külföldi magánszemély is lehet Az ÁFA tv. 187-196.§ szerint ha a számla kiállítója az adómentességet választotta. Főbb kivételek: tárgyi adómentes szolgáltatás esetén TAM kódot kell használni. Külföldi ügylet esetén főszabályként ATK, de a a teljesítés helye külföld akkor lehet AAM is
KBAET Közösségen belüli termékértékesítés EU termék közösségi adószámmal rendelkező adóalany Az ÁFA tv. 89.§ szerint az EU-n belüli B2B termék értékesítés EU adószámmal rendelkező cégek között. Szolgáltatás esetén főszabályként EUFAD37 használandó.
KBAUK Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés EU termék EU magánszemélyek és adóalanyok Az ÁFA tv. 89.§ (2) bekezdés szerint az EU-n belüli cégnek vagy magánszemélynek értékesített új közlekedési eszköz
EAM Közösségen kívüli termék értékesítés Nem EU termék EU-n kívüli cégek és magánszemélyek Az ÁFA tv. 98-109.§ szerint harmadik országba (az EU-n kívüli) termék értékesítés.
NAM Nemzetközi adómentes ügylet Nem Magyarország termék vagy szolgáltatás Nem magyarországi cégek és magánszemélyek Az ÁFA tv. 110-118.§ szerint nem Magyarországon lebonyolított termék értékesítéshez vagy szolgáltatás nyújtásához. (pl. közvetítői tevékenység)
EUFAD37 Közösségen belüli fordítottan adózó szolgáltatás EU szolgáltatás közösségi adószámmal rendelkező adóalany Az ÁFA tv. 37.§ szerint az EU-n belüli B2B szolgáltatás nyújtás EU adószámmal rendelkező cégek között. Akkor használható, ha a teljesítési hely az EU másik tagállama.
EUFADE Közösségen belüli fordítottan adózó szolgáltatás EU szolgáltatás közösségi adószámmal rendelkező adóalany Az ÁFA tv. 38-49.§ szerint az EU-n belüli B2B szolgáltatás nyújtás EU adószámmal rendelkező cégek között. Akkor használható, ha a teljesítési hely nem a 37.§ szerint történik. Pl. nem magyarországi ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás
EUE Közösségen belüli egyenesen adózó szolgáltatás EU szolgáltatás közösségi adószámmal rendelkező adóalany Az ÁFA tv. 37§ és 38-49.§ alá nem tartozó esetek, ahol nem a vevőt terhelo az adófizetési kötelezettség.
HO harmadik ország Nem EU és nem Magyarország szolgáltatás közösségi adószámmal nem rendelkező adóalany Az ÁFA tv. 37§ és 38-49.§ ide tartozó esetei. Pl. EU-n kívüli ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
Különbözeti ÁFA belföld termék vagy szolgáltatás magánszemélyek Az ÁFA tv. 216.§ szerint, pl: utazási iroda, használt cikk, műalkotás, gyűjtemény, régiség.
Külföldi ÁFA kulcsok EU termék vagy szolgáltatás magánszemélyek, EU adószámmal nem rendelkező adóalanyok Az ÁFA tv. 29(a), 45/A, 49/A.§ szerint, pl: távolról nyújtható szolgáltatás, távértékesítés.

ÁFA kulcsok 2021.01.01-től

2021.01.04-én, a NAV Online Számla 3.0 indulásával jobban felszínre kerültek a régi, rossz gyakorlat szerinti nulla százalékos ÁFA kulcs miatti problémák, mivel az érvénytelen ÁFA kulccsal kiállított számlákat nem lehet beküldeni az adatszolgáltatás keretén belül a NAV-hoz. Emiatt készült egy kis összefoglaló az ÁFA kulcsokról és használatukról.

Azt már itt a bevezetőben leszögezhetjük, hogy 0%-os ÁFA kulcs nincs, és nem is volt. Természetesen számolásilag, matematikailag így logikus, de akkor sem létezik ilyen könyvelésileg. Vannak az adókulcsok, és vannak az adókulcs nélküli adómentességi megjelölések. Korábban az összes ilyen adómentes (ÁFA mentes) dolgot volt szokás úgy használni, hogy 0%-os ÁFA kulcs került be a többi közé, hiszen a végeredménye pontosan ugyan az.

Amely ÁFA kulcsok / adómentességi megjelölések jelenleg léteznek:

 • 27%:
  Ez az Áfa törvény (2007. évi CXXVII) szerint főszabály mértéke szerint használandó ÁFA kulcs minden olyan esetben, ami nem szerepel a kivételek listájában.
 • 5% és 18%:
  Az ÁFA törvényben (3. melléklet) nevesített és felsorolt olyan kivételek, amelyek kedvezményesebb besorolásúak
 • AAM:
  ez az Alanyi Adómentesség jelölése, azaz amikor maga a vállalkozás (jellemzően de nem kizárólag a KATA egyéni vállalkozók) nem lépnek be az ÁFA körbe, nem éri el az értékhatárt.
 • TAM:
  ez a tárgyi adómentesség, azaz amikor maga a tevékenység adómentes (pl. lakáskiadás, biztosítás, egészségügyi szolgáltatás, stb.)
 • FAD:
  Belföldi fordított adózás. Olyan esetekben használható, amikor a vevő is jogosult rá (azaz adóalany) és a termék vagy szolgáltatás ebbe a körbe tartozik (pl. építőipar, vetőmag, stb.)
 • KBAET:
  adómentes közösségen belüli értékesítés (kivéve új közlekedési eszközök). Fontos, hogy ezt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az EU-n belüli vevőnek érvényes EU adószáma van, és a termék/szolgáltatás a vevő tagállamában került átadásra, szállításra.
 • KBAUK:
  adómentes közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés.
 • EAM:
  export közösségen kívülre (azaz nem magyarországi és nem EU tagállam a vevő). Ebben az esetben nem kötelező a vevő adószámának feltüntetése, de szerepelhet a számlán.
 • NAM:
  egyéb nemzetközi ügylethez kapcsolódó jogcím miatt adómentes. A jogszabály tételesen felsorolja, de pl. nemzetközi közvetítői vagy áruforgalmi tevékenység.
 • ATK:
  ÁFA tárgyi hatályon kívül. A tárgyi hatályon kívüli esetről elég lenne számviteli bizonylatot kiállítani (pl. kártérítés)
 • EUFAD37:
  másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet (ÁFA törvény 37. paragrafus alapján), ahol a vevő letelepedése másik tagállamban van. A magyar adózónak a vevő tagállama szerint jelentési kötelezettsége van.
 • EUFADE:
  másik tagállamban teljesített ügylet, de nem 37. par. szerint adózik fordítottan. A magyar adózónak nincs jelentési kötelezettsége a vevő tagállamában.
 • EUE:
  másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet (ami nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé)
 • HO:
  harmadik országban teljesített ügylet. azaz amikor EU-n kívül van a teljesítési hely. Pl. harmadik országban levő ingatlannal kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.

Az eVIR a belföldi ügyletek esetén csak a belföldön használható ÁFA kulcsokat javasolja, a külföldi teljesítésű számlák esetén igyekszik a külföldieket javasolni. De sajnos nem rendelkezik a rendszer minden esetben az összes olyan információval ami alapján a helyes adókulcs automatikusan kiválasztható lenne, ezért minden esetben a felhasználó dolga és felelőssége a helyes kulcs vagy adómentességi jelölés kiválasztása.


Kapcsolódó oldalak:

evir-faq/afa_kulcsok.txt · Utolsó módosítás: 2024/01/11 10:37 szerkesztette: era