Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:tms:tms_commander

TMS Commander

A TMS rendszer teljes értékűen használható bejelentkezés nélkül is, kizárólag e-mail-en keresztül. A használhatóság előfeltétele, hogy a felhasználóhoz legyen egy partner hozzárendelve a parter nyilvántartásból, valamint ennek a partnernek legyen beállítva e-mail cím. A rendszer erre az e-mail címre küldi az értesítéseket, valamint az erről az e-mail címről érkezett üzeneteket úgy tekinti, mintha azokat a parancsokat a hozzá tartozó felhasználó a felületen adta volna ki. Természetesen nincs akadálya annak, hogy egy felhasználóhoz több e-mail cím tartozzon, de ugyan az az e-mail cím csak egyetlen felhasználóhoz tartozhat.

A TMS Commander nem fogad el e-mailt ismeretlen e-mail címről.

A TMS Commander egy saját beépített súgóval rendelkezik, melyet a tms e-mail címére küldött HELP tárgyú, üres e-mail segítségével lehet megtekinteni. Válaszüzenetként ilyen tartalom várható:

Általános súgó

From: tms@evir.hu
To: felhasznalo@evir.hu
Subject: [eVIR]

HELP

HELP, SÚGÓ

Műveletek:
CREATE vagy UJ vagy NEW -> Új taszk létrehozása
COMMENT vagy MEGJEGYZES -> Megjegyzés fűzése a taszkhoz
LIST vagy LISTA -> Taszkok listája
MYLIST -> Saját taszkok listája
READ -> Egy taszk bejegyzéseinek megtekintése


További információ egy következő emailben kérhető "HELP Művelet"
formában, pl. "HELP CREATE"

Ha az email tárgy sora nem tartalmaz parancsot, akkor az alapértelmezett
funkcionalitás szerint a tárgy sorban megpróbál taszk azonosítót keresni, 
és ahhoz a taszkhoz hozzáfűzni megjegyzésként az email szövegét. A tárgyban
az azonosítót /TA2034001234 vagy [TA2034001234] formában ismeri fel. Az email
szövegét egészen addig tekinti megjegyzésnek, ameddig nem talál benne egy
olyan sort, amiben a --tms-- azaz két kötőjel közötti tms betük szerepelnek.
Ez a jelölés jelenti, hogy vége a megjegyzés szövegének. Ilyen módon lehet például
a levél előzmény részét a levélben hagyva figyelmen kívűl hagyatni. Mivel a 
rendszer ismeretlen címről nem fogad el levelet, ezért célszerű a TMS email címét
titkos másolatként (BCC) tenni a levélbe, ha külső címzettnek megy a levél.

Egy teljesen tipikus példa, ami az ügyfélnek válaszolva egyben megjegyzésként
hozzáfűzi az ajánlat szövegét a taszkhoz olyan módon, hogy az ügyfél árajánlat
kérését (amit már a létrehozott taszk tartalmaz) nem fűzi hozzá:

+-----------------------------------------------------------------------------
| From:  felhasznalo@cime
| To:   ugyfel@cime
| Bcc:   tms-eVir@cime
| Subject: árajánlat /TA2034001234
| -------------------------------------------------
| Tisztelt ügyfelünk!
| 
| Megkeresésére hivatkozva a következő árajánlatot adjuk:
| 
| ...stb....stb...stb
| 
| Tisztelettel,
| X.Y
| --tms--
| 
| On Fri, 1 Feb 2034, ugyfel@cime wrote:
| > Tisztelt cég,
| >
| > Eztúton kérek árajánaltot ...stb...stb...stb..
+-----------------------------------------------------------------------------


További súgó tartalmak / Subtopic:
COMMENT CREATE LIST MYLIST READ

Taszk létrehozás súgója

From: tms@evir.hu
To: felhasznalo@evir.hu
Subject: [eVIR]

HELP CREATE

CREATE -> kér egy kitöltendő, üres formot (adatlapot), ami minden olyan mezőt és értékkészletet tartalmaz, ami alapján létre lehet hozni egy uj taszkot.

CREATE FORM -> elküld egy kitöltött formot feldolgozásra


Formátuma:
CREATE
CREATE FORM

A művelet létrehoz egy új taszkot
Használható még a CREATE helyett: NEW, UJ

A formon belül a következő mezők használhatóak:
SUBJECT (T, S, TARGY): kötelező
WORKGROUP (WG, MUNKACSOPORT, W, M, MCSOP) : kötelező
PARTNER_NEV (P, PARTNER) : opcionális
INTEZO (I) : opcionális
TERV_HATARIDO (H) : opcionális
LEIRAS -- ezután minden szöveg a leírás

A legtömörebb mód egy taszk létrehozására a következő formátumú email:
From:  felhasznalo@cime
To:   tms-eVir@cime
Subject: new task
-------------------------------------------------
t: A taszk targya
m: munkacsoport_neve
i: intezo_felhasznalo
h: 2034.01.12 09:00
leiras
Ami ide kerul, az megy a taszk leirasaba. Peldaul lehet egy ugyfeltol erkezett
level tovabbitasa, vagy barmi hasonlo szoveges tartalom.

Megjegyzés művelet súgója

From: tms@bc.hu
To: Bela FENYVESSY <fb@bc.hu>
Subject: [eVIR]

HELP COMMENT

COMMENT -> Megjegyzés fűzése egy taszkhoz


Formátuma:
COMMENT taszk_azonosítója

A paraméterként megadott taszkhoz megjegyzésként hozzáfűzi az email teljes tartalmát.
Használható még: MEGJ, NOTE, MEGJEGYZES

A listázás művelet súgója

From: tms@evir.hu
To: felhasznalo@evir.hu
Subject: [eVIR]

HELP LIST

LIST -> az aktív taszkok listája

Formátuma:
LIST [paraméter]

A paraméter szerint megpróbálja a lista sorait megszűrni, ezért opcionális.
Ha paraméter nélkül kapja a rendszer, akkor az összes aktív taszk szerepelni fog 
a listában, amihez joga van a felhasználónak. Paraméterrel hívva csak azok fognak 
szerepelni a listában, amelyekre illeszkedik a paraméter. Gyakorlatban például
használható egy ügyfélhez tartozó taszkok kigyűjtésére.
A paraméter lehet reguláris kifejezés is.

A saját taszkok listájának súgója

From: tms@evir.hu
To: felhasznalo@evir.hu
Subject: [eVIR]

HELP MYLIST

MYLIST -> aktív taszkok listája, amelyeknek intézője vagyok

Formátuma:
MYLIST (paraméter nélkül)

A MYLIST parancsra a rendszer visszaküldi azoknak a taszkoknak a listáját,
amelyekben a levél küldője az intéző.

Taszk megtekintés súgója

From: tms@evir.hu
To: felhasznalo@evir.hu
Subject: [eVIR]

HELP READ

READ -> Egy vagy több taszk megtekintése

Formátuma:
READ paraméter

A paraméterben megadott azonosítójú/partnerű/tárgyú saját aktív taszk megnézése.
Konkrét taszk tartalmának visszaküldése emailben.
Többszörös illeszkedés esetén több taszkról is küld információt.
evir/tms/tms_commander.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/16 14:09 szerkesztette: era