Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


spec:pml

PDF Markup Language

A PML az eVIR rendszerben előforduló PDF dokumentumok leírására szolgál. Segítségével valósíthatóak meg az egyedi oldalak a programkód módosítása nélkül.

 • A PML még részleges fejlesztés alatt van.
 • egyes részei még változhatnak a jövőben

Koncepciók

 • Egy szöveges file-ből ami hasonlít a html-re készíteni kell egy PDF file-t
 • A leírónyelv nem rekurzív, nem olyan mint az XML, vagy a HTML, bár formailag hasonlít rá.

Tag-ek

<PDF> tag

%WIP% Még nem implementált tag, későbbi bővítésnek fenntartva

<pdf>dokuentum</pdf>

<DOCUMENT> tag

<document sajatoldal>
<table space L5% | C90% | L5%>
| Oldal fejléc |
<row> | <page_content> |
<row> | Oldal lábléc |
<page>
bla bla bla....
<page sajatoldal>
bla bla bla...
 • Létrehoz egy dokumentum template-t amelynek a neve: sajatoldal.
 • Az oldalban egy táblázatnak kell/javasolt lennie
 • a (táblázat/oldal)ban kell lennie egy <page_content> tag-nek, ami arra szolgál, hogy a sajatoldal templatet használó oldalak a táblázat ezen cellájába lesznek betördelve
 • Elvileg lehet egy PDF-ben több document tag is,
  • (ezek maguktól nem nyomtatódnak ki)
  • a <page> tagnál meg lehet mondani, hogy melyik document template-et használják. alapértelmezett az utolsónak deklarált, vagy az előző oldalon template-je

Tehát egy dokumentum template általános leírása egy teljes oldalt elfoglaló táblázat, amelynek valahol a közepén a <page_content> tag helyére lesz behelyettesítve a tartalom.

A template lehet például egy fejléces, lábléces forma, itt célszerű mindenféle margót és formázást megadni.

A valódi oldalak tartalma ebbe az dokumentum template formázásába lesz betördelve.

Amennyiben nem fér el egy oldalon a tartalom, úgy több oldalra lesz széttördelve, mindegyik oldal megkapva a dokumentum template környezetet.

<PAGE_CONTENT> tag

általában Lásd a DOCUMENT tag-et

a dokumentum template ezen helyére lesz a tartalom behelyettesítve (ez célszerűen egy táblázatcella legyen).

<PAGE> tag

<page doctemplate>
...
 • Egy új oldalt indít.
  • Opcionálisan megadható, hogy melyik document template-et használja. lásd document tag leírása
  • Ha nincs megadva document template <page> akkor az utoljára definiált dokumentum templatet fogja használni.
  • Egy PDF dokumentumban több különböző <page> is megadható, akár más dokumentum template-tel is. Ezeket egymás mögé fogja fűzni.

Font manipulásló tag-ek

Ide tartoznak a szövegek megjelenítéséért formázásáért felelős tag-ek

<h> helvetica/ariel
<t> times
<c> courier
<z> ZapfDingbats
<s> Symbol

Ezekből az utolsó van életben

<10> 10-es betűméret

Ebből az utolsó van életben

Módosító tag-ek <h> <t> <c> -hez, <z><s> implicit **//

<b> bold
</b> nem bold
<i> italic
</i> nem italic
 • A tag-ek tetszőleges sorrendben követik egymást, nincs nyitó/záró pár.
 • tekinthetőek úgy ezek a tag-ek, mint amik módosítják a _kurzor<stroke>színét</stroke> betűtípusát, betűméretét, stb… * <h> <t> <c> <z> <s> tag-ek. Az adott standard PDF font lesz a _kurzorfontja.
  • záró tag nincs, bármely tag átváltja az új fontra.
 • <9> fontméret tag-ek. Beállítja a szöveg méretét az adott betűméretre.
  • ha több különböző betűméretű szöveg kerül egy sorba, akkor a betűk alapvonala (alja) kerül egyvonalba.
  • záró tag nincs, bármely más betűméret állító tag elállítja.
 • <b> </b> <i> </i> bold és italic be és kikapcsolása
  • tetszőleges sorrendben lehet a _kurzorstílusát vastag vagy dölt betűsre váltani, vagy onnan visszaállítani.
  • a </i> </b> nem kötelező záró párok hanem önálló tag-ek.
  • Szabályos ez a kód: normal <b> bold <i> bolditalic </b> italic </i> normal

Táblázatok és egyéb formázások

%WIP% A táblázatok kezelése további fejlesztések tervét tartalmazza, alapfunkciók elérhetőek.

<table stilus L10% | L75% | R5% | R10% >
<head> {x} | {y}{z} | {a}[**]{a} | teteje <bottom> alja </head>
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... 
<row> ... | ... 
<row>

</table>

{d} <rows [ciklusid]> {f1} | {f2} ... </rows>

{d} <if choiceid f1> feltételes tartalom </if choiceid>

Értelmezés:

 • <table …: A tag neve
 • stilus: Lehetséges értékei: space, box, cbox %WIP%widespace
  • space: nincs vonal rajzolva a táblázathoz (jellemzően ez kell a <document> tag-en belül)
  • box: hagyományos vonalas táblázat. (minden cella körül vonal rajzolódik
  • cbox: olyan táblázat, ahol minden egyes cella egy legömbölyített téglalapnak látszik.
   • <cbox_line> speciális tag, cbox stílusú táblázatban lehet vele cella széles vonalat húzni (szintaxishoz lásd <line> )
  • további stílusok később kerülhetnek implementálásra
 • Oszlop meghatározások betűi
  • Igazítás: L Balra, C Középre, R jobbra, %WIP% J justify
  • szélesség kétféleképpen is megadható. % jellel vagy anélkül, más más jelentéssel
   • 10%: teljest táblázat szélességhez képest 10%.
   • 150: pontméretben
 • A | jel a leendő táblázat oszlopainak leírását szeparálja. Példánkban 4 oszlopa lesz a táblázatunknak, 10+75+5+10 (százalékos) bontásban
 • %WIP% <head>: Fej mezők megadása . Ez jelenleg nincs implementálva
 • | táblázat celláinak határolója
  • tábla végén következő táblasorra továblép, emiatt a <row> használata elhagyható
 • <row>: Új sor következik (opcionális)
  • függetlenül attól, hogy hány cella volt kitöltve az előző sorban, új sort indít a táblázatban.
 • %WIP% „||” (új sor)
 • <rows [ciklusid]>: több sor generálása változó segítségével: lásd változók kezelése…
 • <if choiceid var>: feltételes PML content a var kulcsú változó értéke szerint.
 • <bottom>: Táblázatban is használható tag, ami az adott cellában a további írásokat alulra igazítja.
  • így lehet egy magasabb méretű cella tetejére és aljára is írni tartalmat. miközben a közepe gyakorlatilag üres lehet.
  • A <bottom> tag előtti részek a cella teteje felé lesznek igazítva, a mögötte levő részek a cella aljához lesznek igazítva.
 • oldalra is kiterjesztve a működésmód
 • %WIP% cellák tartalmának középre igazítása (függőlegesen)
 • </table>: ez a tag kilép a táblázatos üzemmódból szövegsoros üzemmódba.
  • Nem szigorúan lezáró pár, korlátozás nélkül lehet a <table> tag-eket egymás alatti más-más sorformátumú táblázatok építésére használni.

A táblázatokban használt igazítások bárhol használhatóaak az igazító tag-ek használatával. Közös jellemzőjük, hogy egyúttal új sor kezdetét is jelentik, aminek az igazítását megadják.

Ez használható a táblázatok fejében megadott igazítások módosítására is, ami így csak az adott cellában érvényes, tehát a következő sorban/oszlopban már nem.

És használható táblázaton kívül folyó szövegek esetén is.

 • <left> balra igazít
 • <right> jobbra igazít
 • <center> középre igazít
 • <justify> justify %WIP% egyelőre nincs implementálva, nem használható.

Táblázatok egymásba ágyazásának kisérleti módja a <sub sub_id> illetve </sub sub_id> tag-ek használatával lehetséges, aminek a hatására a sub tag-en belül újabb táblázat adható meg.

Tartalom tag-ek

Ide olyan tag-ek tartoznak, amik valamit megjelenítenek.

bla bla bla
<hspace 100>
<vspace 50>
<logo>
<line 2 [d1 d2]>
 • bla bla bla: szabadon írt szövegek: a szavak tördelődnek igény szerint (sor végénél, cellákban)
 • Az újsor, (enter karakter) az sortörést eredményez.
 • Üres sorok, whitespacek all collpases, tehát üres helyet nem lehet így csinálni, a whitespace-ek használhatóak a PML forrásának áttekinthetőbb írásánál.
 • <hspace 100>: vízszintes helyfoglalás 100 pont szélességben (és aktuális fontméret magasságban)
 • <vspace 50>: függőleges helyfoglalás 50 pont magasságban (0 szélességben)
  • Nemdokumentált, változás joga fenntartva: speciálisan megadott negatív érték esetén csökkenti a sor eddigi számolt magasságát (feljebb kerül). Hatása átmeneti.
 • <logo>: Egy céges logo
 • <line 2 [d1 d2]>: Egy vízszintes vonal a sor teljes szélességében adott (2) vonalvastagságban. d1 d2 opcionális szám, szaggatott vonal képzéséhez %WIP%

Egyéb

 • <verbatim> </verbatim> párok:
  • Ennek a célja az lenne, hogy a párok közötti szöveget ne értelmezze a rendszer bizonyos részeken (tokenizálási folyamat)
  • pl. így lehet megjeleníteni a { } | és whitespace karaktereket megbízhatóan, anélkül, hogy értelmezné a rendszer.
  • esetleges működéssel kapcsolatos anomáliákról kérünk visszajelzéseket.
 • funkció nélküli tag
  • Ez akkor használható, ha nem whitespace tokeneket szerenék egymástól megbízhatóan szeparálni, pl: Mezőnév:„{value}” helyett Mezőnév:„{value}”

Változók kezelése

{kulcs}{alkulcs}{subalkulcs}
{kulcs2}
{kulcs3}
{listakulcs}[0]{rekordkulcs1}
{listakulcs}[0]{rekordkulcs2}
{listakulcs}[1]{rekordkulcs1}
{listakulcs}[1]{rekordkulcs2}

Az adatszerkezet megadott értékei kerülnek behelyettesítésre, ezek az konkrét pdf-et készítő modulonként más más struktúrát alkothatnak

 • A nyomtatáskor az adatszerkezetnek megfelelő értékek kerülnek ide
 • esetenként hierarchikusan vannak a kulcsok megadva ({kulcs1}{kulcs2})
 • Lista jellegű adatok (rekordok) kezelése PML-ben a <rows ciklusid> tag használatával is van lehetőség
 • Feltételes jellegű adatok kezelése PML-ben. a <if choiceid car> tag használatvával is van lehetőség
{listakulcs} <rows ciklusid> {rekordkulcs1} {rekordkulcs2} ... </rows ciklusid>
 • A lista feldolgozásához kell egy {listakulcs} adatszerkezettel megadott struktúra, ami egy listát reprezentál, tehát önmagában nem megjeleníthető a tartalma.
 • a <rows ciklusid> és </rows ciklusid> tag-ek közötti részt annyiszor iterálja, ahány eleme a listának van.
 • Jellemzően ezt egy táblázatban lehet jól használni, de a táblázat használata nem kötelező a működéshez. (lehet pl. listát is így készíteni)
 • A ciklusid tetszőleges egyedi szöveg lehet. A teljes PML-ben egyedinek kell lennie. (Ennek a segítségével találja meg pontosan a /rows párját a tag-nek.
  • a ciklusid használata nem kötelező, (régebbi PML-ekkel kompatibilis) ekkor nem használhatóak egymásba ágyazott rows ciklusok.

Példák a szerződés adatszerkezetein:

1: Szerződéstételek:

{szerzodes_tetelek} <rows> {sorsz} : {cikkszam} {megnevezes} {calc_brutto} </rows>

2: Partner címei:

{ext_partner}{cim} <rows> {cimke} : {nev} {cim_irszam} {cim_varos} {cim_cim} </rows>

3: partner telefonszámai:

<table box R50% L50%> típus | szám {ext_partner}{telefon} <rows> <row> {tipusnev} | {szam} </rows>

{hierarchiakulcs} <if choiceid var> tetszőleges PML tartalom</if choiceid>
 • Feltételes PML megjelenítéséhez kellhet egy {hierarchiakulcs} adatszerkezettel megadott struktúra, aminek valamelyik közvetlen kulcsa egy logikainak értelmezhető változója, tehát önmagában nem megjeleníthető a tartalom.
 • a <if choiceid var> és </if choiceid> tag-ek közötti részt akkor jeleníti meg, ha a {var} értéke logikailag igaz.
 • Jellemzően ezt esetlegesen opcionális adatokat tartalmazó minták, táblázat teljes részeinek elrejtésére használható. Pl: Megjegyzés cbox.
 • A choiceid tetszőleges egyedi szöveg lehet. A teljes PML-ben egyedinek kell lennie. (Ennek a segítségével találja meg pontosan a /if párját a tag-nek.
  • a choiceid használata kötelező.
 • A var az eddig kiszámolt változóhierarchiában már létező scalar logikai változó.
  • A var kulcs kiértékelése visszaállítja a hierarchiát a korábbi gyökér állapotába, mintha a {var} szintaxis került volna felhasználásra.
Jelenleg ilyen használatára még nincs idézhető példa.

opcionális változók kezelése

Egyes esetekben az adatszerkezet egyes komponensei hiányozhatnak. Ilyenkor azokat a változók, melyek nem biztos, hogy léteznek, speciális szintaxissal kell írni.

Ilyenkor változó kulcsai vagy indexei mögé egy ? (kérdőjel) karaktert kell írni. Az esetlegesen hiányzó komponenstől kezdve az összes további kulcs vagy index esetén használni kell a ? -et.

Ennek hatására nem történik hibajelzés, ha az adatszerkezetből a változó hiányzik, és nem fog semmi megjelenni.

például a szerződés változói esetén

 • {ext_partner}{cim}{posta}[0?]{cim_cim?} Ha nincs postacím, akkor így lehet írni
 • {ext_partner}{cim}{posta}[1?]{cim_cim?} Ha nincs második postacím, akkor így lehet írni
 • {ext_partner}{telefon}[0?]{szam?} ha nincs telefonszam

[0]{cim_cim} rész helyett [0?]{cim_cim?} szerepel.

Modulok szerint

 • SzerzodesPMLVars A szerzodes modul használata szerint

Megjelenítés

 • Első körben beolvassa (és tokenizálja) a PML dokumentumot
  • Ebben benne foglaltatik a tokenek (szavak, whitespacek, táblázatelemek, változók behelyettesítve stb…) létrehozása.
  • A rendszer továbbiakban ezzel a token folyammal fog dolgozni.
  • Itt már ismeri a rendszer a tokenek főbb tulajdonságait, (szavak szélessége, hosszúsága)
 • Következő körben eltördeli a hosszú sorokat, így a kinyomtatásra váró tartalom (<page>) egy virtuális papírtekercsre kerül rá
  • A táblázat egy sora mindenképpen egy oldalon belülre igyekszik kerülni
 • Mellesleg betördeli a dokumentum templateket is az A4-es oldalra. %TODO% csak A4 lehet?
 • Utolsó körben a virtuális papírtekercset feldarabolja a dokumentum templatekbe, így egy esetleg több oldalas, fejléces/lábléces papírra készült pdf tartalom lesz az egészből
 • Ha nem férne el egy táblázat (vagy szöveg) egy sora egy oldalon, vagy egy hosszú szó egy cellában vagy egy sorban, akkor a program kimenete meghatározatlan.
spec/pml.txt · Utolsó módosítás: 2017/09/19 17:50 szerkesztette: csetom