Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:szamlazas:szamla_helyesbites_storno

Számla (bizonylat) helyesbítés, stornó

A rendszer a kiállított számlát, szállítólevelet (szigorú számadású bizonylatot) a hatályos szabályozásnak megfelelően nem engedi utólag megváltoztatni, módosítani.
A számítógéppel kiállított számlán javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a számítógéppel előállított számlát kell korrigálni, akkor az vagy számlával egy tekintet alá eső okirattal (pl. helyesbítő számla) vagy pedig az eredeti számla sztornírozásával és szükség esetén új számla kiállításával lehet.

A számlának a valós gazdasági eseményről kell szólnia. Amikor számlát módosítunk, vagy érvénytelenítünk, akkor ennek az a célja, hogy a valós gazdasági eseményhez igazítsuk a számlázást. Amennyiben rossz vevőre állítottunk ki egy számlát, akkor azért érvénytelenítjük (stornózzuk) és nem helyesbítjük, mert a valóságban más vevővel történt meg a gazdasági esemény.

Alaki hibák miatt csak stornozni lehet, azonban ha a tételeket (az ÁFA összegét) érinti a változás, akkor helyesbítő számla kiállításával lehet a korrekciót elvégezni.

Helyesbítő számlát abban az esetben lehet használni, ha pl. a kiállított számlán a tételek rossz mennyiséggel, összeggel, áfa kulccsal szerepeltek, vagy a szükségesnél több, illetve kevesebb tétel került a számlára. Ebben az esetben egy új számlaszámon új számla kerül kiállításra negatív végösszeggel. Az eredeti pozitív és a helyesbítő negatív számla együttesen fogja meghatározni a fizetendő vagy visszatérítendő összeget, teljes helyesbítés esetén pedig a nullás egyenleg „érvényteleníti” az eredeti számlát.

Helyesbítő számlát nem lehet stornózni, de újabb helyesbítő számlával tovább lehet helyesbíteni egészen addig, ameddig teljesen el nem fogynak a tételek, azaz ameddig az eredeti számla és a teljes helyesbítő lánc végösszege nem éri el a nullát.

Stornó számlát nem lehet stornózni. Azaz ha pl. véletlenül lett egy korábbi számla stornózva, akkor ezt a műveletet nem lehet meg nem történtté tenni, hanem ki kell állítani egy új számlát ami az eredetit pótolja az eredeti számla teljesítési dátumával. Pénzmozgás természetesen ilyen esetben nem történik. A stornó számlát és az újonnan kiállított pótló számlát is kel kell juttatni a vevőhöz (már csak azért is, mert az Online számla rendszerben szerepel, azaz mindenféleképpen értesül róla).


Storno működése


Kapcsolódó oldalak:

evir/szamlazas/szamla_helyesbites_storno.txt · Utolsó módosítás: 2022/07/29 09:49 szerkesztette: royal